आम्ही तयार आहोत, बोलूया..

  संपर्क माहिती

  पत्ता

  महादेव व भायजी महाराज संस्थान
  पिंपळखुटा संगम ता. मंगरुळपीर जि. वाशिम पिन-444402
  र.नं. WSM – 0362 (‘ब’ वर्ग)

  आम्हाला ईमेल करा

  secretarysbmsp@gmail.com

  आम्हाला कॉल करा

  त्र्यंबकराव परंडे
  सचिव / व्यवस्थापक
  9158765148